Foto_Site_2.jpg foto_site_a.jpg foto_site_b.jpg foto_site_c.jpg

Gedragscode

HHC Haackey stelt eisen aan normen en waarden aan haar leden en gasten op het terrein van Haackey. Daarom wordt wangedrag op en buiten het veld niet getolereerd. Enthousiasme van spelers en supporters is goed maar dit mag nooit ten koste gaan van het speelplezier. Ook de inzet van scheidsrechters om wedstrijden te leiden verdient ieders gerespecteerd. Samen dienen we het goede voorbeeld te geven en respect te tonen voor anderen. Bij wangedrag wordt het betrokken lid door het bestuur berispt c.q. geschorst. Deze schorsing komt boven op de eventuele schorsing door de K.N.H.B. Bij herhaald wangedrag kan het bestuur overgaan tot royement.
Gasten zullen bij wangedrag van het terrein worden begeleid.