Foto_Site_2.jpg foto_site_a.jpg foto_site_b.jpg foto_site_c.jpg
TC September
16

Aangepast bericht cursus training geven en coachen!

Nieuws afbeelding

In verband met beschikbaarheid van de leercoach is in overleg besloten dat de cursusavonden om 19.00u starten. Op 4 oktober staat de benefietavond op Haackey in de planning. Derhalve is het niet mogelijk om de workshop trainer te geven. Deze is verplaatst naar 18 oktober om 19.00u.

Op vrijdag 20 september om 19.00u vindt de eerste cursusavond Training geven en Coachen plaats. Alle cursisten voor trainer en coachcursus starten gezamenlijk.

o            Deelnemers dienen een stick mee te nemen.

 

Op vrijdag 11 oktober om 19.00u sluiten de coaches de laatste cursusavond af.

  o           Voor deze workshop hoef je niets mee te nemen.

Op vrijdag 18 oktober om 19.00u is de vervolg avond voor de trainers.

 o           Deelnemers dienen in trainingskleding te komen met hun stick.

Duur van de workshop is maximaal 2,5 uur.

Graag uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de workshop aanwezig zijn zodat we tijdig kunnen starten.  

 

Belangrijke info t.b.v. het certificaat!

Voor workshop 1 geldt dat deze zowel voor de trainers als de coaches is. Om het certificaat voor de basisopleiding te behalen dient een deelnemer dus workshop 1 + 2 (trainers) te hebben bijgewoond of workshop 1 + 3 (coaches). Wordt hier niet aan voldaan, dan kan ook geen certificaat worden afgegeven.

Wij wensen iedereen heel veel plezier en succes bij de cursus!